088 - 02 33 370 [email protected] Gelimiteerde kunstfoto's verlijmd achter plexiglas
Geen producten gevonden...

ALGEMEEN

Deze disclaimer is van toepassing op de website(s) van Umo Art Gallery en alle daarop te vinden inhoud en werken. Umo Art Gallery behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen. 

AUTEURSRECHTEN

Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website(s) zijn Umo Art Gallery, haar licentiegevers en haar gebruikers en beeldmakers de rechthebbende. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
Alle ter verkoop beschikbare werken zijn door de betreffende beeldmakers bij Umo Art Gallery hiervoor beschikbaar gemaakt. Deze beeldmakers hebben verklaard over het auteursrecht en andere benodigde rechten te beschikken om deze beelden ter verkoop aan te bieden.
Mocht er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van deze beelden verwijzen wij u naar de betreffende beeldmaker. Voor zover in een dergelijk situatie u Umo Art Gallery aansprakelijk stelt, zullen wij de beeldmaker in rechte betrekken.

PRIVACY

Umo Art Gallery respecteert de privacy van beeldmakers en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens zullen daarom nimmer zonder toestemming worden vrijgegeven, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden.
Umo Art Gallery zal daarom ook geen contactgegevens van beeldmakers toezenden. Berichten die gericht zijn aan beeldmakers van Umo Art Gallery zullen aan deze beeldmakers doorgestuurd worden. Het is vervolgens de keuze en verantwoordelijkheid van de beeldmaker om al dan niet persoonsgegevens te vermelden.
Adres, e-mailadres en telefoonnummer van kopers worden enkel gebruikt ten behoeve van een correcte afhandeling van de bestelling.
Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij u graag naar ons privacy beleid.

BELEID ONRECHTMATIGE INHOUD

Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud stuurt u ons een email naar [email protected]. Wij hebben van u de volgende informatie nodig in deze email:
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer onrechtmatig beeldmateriaal is geplaatst door een van de beeldmakers. U doet er in dat geval verstandig aan eerst deze beeldmaker aan te schrijven. Na deze melding zal Umo Art Gallery onderzoek doen naar de door u gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal Umo Art Gallery alles in het werk stelen de inhoud binnen 48 uur na deze constatering van haar servers te verwijderen. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Hulp nodig? Bel voor advies 088 - 02 33 370
Bezoek onze expositieruimte in Culemborg
Bezoek onze expositieruimte in Culemborg Meer informatie

Volg je ons al? Blijf op de hoogte via Facebook of schrijf je in voor onze nieuwsbrief